Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta je Urbana Estetika d.o.o., Barvaska steza 4, 1000 Ljubljana. Urbana Estetika se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Niti podjetje Urbana Estetika niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Na spletni strani Urbane Estetike ne smete uporabljati kakršnihkoli naprav, softwear-a ali druge opreme, z namenom, da bi vplivali na delovanje spletne strani. Poleg tega je prepovedana uporaba kakršnih koli robotov, pajkov ali drugih avtomatičnih naprav oziroma ročnih procesov z namenom nadzorovanja oziroma kopiranja naše spletne strani ali njene vsebine, brez vnaprejšnje odobritve pooblaščenega predstavnika Urbane Estetike.

Urbana Estetika si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.urbanaestetika.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

 

Zunanje povezave

Zaradi prikladnosti lahko nekatere spletne strani ali podstrani www.urbanaestetika.si z namenom podajanja celovitih informacij vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.urbanaestetika.si ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži Urbana Estetika. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Urbane Estetike vse primere izključena.


Nepričakovani oglasi

Ob obisku naših spletnih strani lahko vaš internetni brskalnik proizvaja nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje proizvajajo druge internetne strani ali druga programska oprema, ki je nameščena na vašem računalniku. Urbana Estetika ne odobrava in ne priporoča produktov ali storitev, ki se prikazujejo preko nepričakovanih oglasov na vašem računalniku med obiskovanjem naših spletnih strani.


Avtorske pravice

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot npr. učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Urbana Estetika se zaveda, da je varstvo osebnih podatkov temeljna človekova pravica in svoboščina, opredeljena tudi v Ustavi Republike Slovenije. S tem namenom bo z vašimi osebnimi podatki ravnal v skladu s pravnim redom in bo osebne podatke zbiral, obdeloval ter shranjeval samo z namenom, kot ga določa in dopušča zakonodaja. Osebne podatke obravnavamo kot strogo zaupne. Vse informacije v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov v podjetju Urbana Estetika si lahko preberete v Politiki zasebnosti.